به راحتی این جت پرینتر دستی را برای چاپ جوهر افشان دستی میتوان استفاده کرد. جوهرهای حلال ، هنگام چاپ روی سطوح غیر جاذب مانند فلز و پلاستیک یا شیشه بسیار خوب عمل می کنند. پرینتر دستی   EBS 260 قابل حمل ، قابل استفاده و آسان است. ...

به راحتی این جت پرینتر دستی را برای چاپ جوهر افشان دستی میتوان استفاده کرد. جوهرهای حلال ، هنگام چاپ روی سطوح غیر جاذب مانند فلز ...