چاپگر دومینو   ویژگی های مهم جت پرینترهای سری A:   1-سیستم واقعی شستشوی اتوماتیک نازل ( Nozzle Flushing) جهت شستشوی اتوماتیک مدار هیدرولیک ( انحصاری) 2-مجهز به سیستم سوند داخل نازل (Nozzle sealing) جهت ممانعت از گرفتگی نازل و عدم نیاز به شستشوی دستی هد ...

 چاپگر دومینو   ویژگی های مهم جت پرینترهای سری A:   1-سیستم واقعی شستشوی اتوماتیک نازل ( Nozzle Flushing) جهت شستشوی اتوماتیک مدار هیدرولیک ( ...