“نکات مهم در رابطه با راه اندازی و نگهداری جت پرینتر”   1– جهت راه اندازی دستگاه جت پرینتر،  ابتدا هد را در حالت افقی قرار داده سپس با اسپری مخصوص 2 الی 3 مرتبه بر روی نازل های هد اسپری کرده و بعد از چند ...

“نکات مهم در رابطه با راه اندازی و نگهداری جت پرینتر”   1– جهت راه اندازی دستگاه جت پرینتر،  ابتدا هد را در حالت افقی ...