تاریخ انقضا با وضوح بالا ، بارکد ،همچنین میتواند تعداد زیادی متن به آن اضافه کنید. چاپگر جوهر Smart-Jet Blue هوشمند  جت پلاس را می توان در دستگاه های توزیع کننده برچسب ، اپراتورهای برچسب ، خطوط نقاله موتوری ، و درزگیرهای موردی استفاده کرد و ...

تاریخ انقضا با وضوح بالا ، بارکد ،همچنین میتواند تعداد زیادی متن به آن اضافه کنید. چاپگر جوهر Smart-Jet Blue هوشمند  جت پلاس را می ...