جت پرینتر مطبوعات ، که شامل برگه های چاپی جت پرینتر Xaar 2001+ می باشد ، در یک خط تبدیل کاملاً یکپارچه برچسب هیبریدی با حداکثر 75 متر در دقیقه ، جت پرینتر ایستگاه های فلکسو ، فویل سرد و نیمه چرخشی برش داده می شوند ...

جت پرینتر مطبوعات ، که شامل برگه های چاپی جت پرینتر Xaar 2001+ می باشد ، در یک خط تبدیل کاملاً یکپارچه برچسب هیبریدی با ...