FoxJet LS6000 و LS4600 همه متقاضیان جت پرینتر برچسب برقی از گروه بسته بندی Delaware Valley همه برقی هستند – برخی از انعطاف پذیر ترین راه حل های برچسب زدن را در بازار با بیشترین ارزش ارائه می دهند. جت پرینتر این سیستم ها کاملاً برقی هستند ...

FoxJet LS6000 و LS4600 همه متقاضیان جت پرینتر برچسب برقی از گروه بسته بندی Delaware Valley همه برقی هستند – برخی از انعطاف پذیر ترین راه ...