حضور شرکت افشان صنعت آوران نوین در بیست و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران  شرکت افشان صنعت آوران نوین همانند سال های قبل حضوری بسیار فعال در این نمایشگاه داشت به طوری که تعداد بازدید کنندگان از غرفه این شرکت به لحاظ تنوع ...

حضور شرکت افشان صنعت آوران نوین در بیست و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران  شرکت افشان صنعت آوران نوین همانند سال های ...