سن مارکینگ

جت پرینتر نانو

برای کاربردهای نانو پرینت ، چاپ جت پرینتر جوهر افشان نیز می تواند جایگزین پوشش اسپین شود و ضایعات مواد را تا 80 درصد کاهش دهد. هم

ادامه مطلب »

جوهر در جت پرینتر

به دلیل نگرانی در مورد آلودگی مواد غذایی از جوهرهای مورد استفاده درجت پرینتر بسته بندی مواد غذایی ثانویه و استفاده از مقوا بازیافتی ،

ادامه مطلب »